Question: Waar vind je een date?

Wat zoek je in een partner?

“Partners die iedere dag de tijd nemen om elkaar beter te leren kennen, elkaar waarderen en begrip hebben voor elkaars pogingen om op emotioneel vlak een sterkere band te krijgen”, zegt McNulty. “Denk hierbij aan steun, humor, empathie en allerlei andere positieve kwaliteiten.

Hoe kies ik de juiste partner?

Bekijk jezelf realistisch en precies. Om te weten wie het best bij jou past moet je precies weten wie je zelf bent. Weet wat je leuk vindt en wat niet, waar je goed in bent en waar je niet goed in bent. Weet wat je verwacht van het leven en wat je verwacht van je partner. Wees realistisch en eerlijk tegen jezelf.

Hoe weet je of je de juiste partner hebt?

Zo weet je dat je partner de ware isHet is de eerste persoon waar je aan denkt als je wakker wordt. En hij/zij/die is altijd het hoogtepunt van je dag. Je wilt je lover niet veranderen. Jullie denken na over de lange termijn. Je lover is ook je beste vriend(in). Je hebt alles voor diegene over.More items •Aug 26, 2021

Hoe krijg je weer vertrouwen in je partner?

Deze 6 dingen helpen je om je partner (weer) te leren vertrouwenStel je kwetsbaar op. Stel je kwetsbaar op tegenover je partner. Laat blijken hoeveel je van je partner houdt. Steun elkaar als dat nodig is. Stel elkaar vragen over dit onderwerp. Wees eerlijk tegen elkaar. Blijf met elkaar praten.

Hoe krijg je weer vertrouwen in je relatie?

Hoe krijg je weer vertrouwen in je partner? Erken de pijn en het verdriet en besef dat jullie relatie nooit meer zoals vroeger zal zijn. Betrek je partner bij jouw pijn, zonder hem of haar steeds te beschuldigen. Geef aan hoe je je voelt, spreek je angst uit en spreek uit waar jij behoefte aan hebt.

Write us

Find us at the office

Kyker- Kublin street no. 42, 51864 Pretoria, South Africa

Give us a ring

Carnell Mckean
+65 937 708 93
Mon - Fri, 10:00-20:00

Contact us